Bratislava – Púchovská 12 Amex park | Žilina –  Teplička nad Váhom